Wznawianie granic

Wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych można wykonać, jeśli zostały one wcześniej ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

Znaki graniczne w przeszłości służyły do stabilizowania i ustalania dokładnego przebiegu granic. Ich wznowienie jest możliwe przy łącznym spełnieniu kilku warunków: muszą być wcześniej zniszczone lub uszkodzone, a granica przez nie wytyczana nie może być obiektem sporu. Konieczna jest również dokumentacja, która pozwoli na określenie ich dokładnego położenia. Bardzo podobnie jest przy wyznaczaniu punktów granicznych — punkty musiały być w przeszłości przedmiotem ustalenia, wyznaczana granica ma być bezsporna, a w Państwowym Zasobie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej muszą być wiarygodne dokumenty pozwalające na ich wyznaczenie w terenie.

Omawiane czynności nie są postępowaniem administracyjnym. To techniczne działania wykonywane przez geodetę. Procedura wznowienia lub wyznaczenia wymaga zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron na 7 dni przed planowanymi czynnościami. Ze wszystkiego sporządza się protokół, a punkty graniczne zostają zastabilizowane.

Wyniki prac geodezyjnych przekazuje się do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie operatu technicznego. Interesuje Cię wznowienie znaków granicznych? Działamy w Krakowie i okolicach - zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Komentowanie niemożliwe.

error:
<