Wykaz synchronizacyjny

Wykaz synchronizacyjny, inaczej równoważnik, jest wykonywany w sytuacji rozbieżności informacji opisujących nieruchomość (oznaczenie nieruchomości) pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a księgą wieczystą.

Wykaz synchronizacyjny jest dokumentem mogącym służyć za podstawę wpisu do księgi wieczystej lub do jej założenia. Jest to ważne w przypadku sprzedaży nieruchomości. W sytuacji rozbieżności przepisy wymagają od nas posiadania takiego dokumentu.

Komentowanie niemożliwe.

error:
<