Tyczenie budynków w Krakowie

Czym jest tyczenie budynków?

Tyczenie obiektu budowlanego jest czynnością rozpoczynającą budowę. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Dotyczy to również przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. (Ustawa Prawo Budowlane, art 43).

Każdy budynek musi mieć swoje fundamenty. Tyczenie jest czynnością, która wyznacza ich dokładne umiejscowienie, przenosi projekt na grunt. Obowiązek wykonania tyczenia przez geodetów dotyczy każdego obiektu, na którego powstanie konieczne jest pozwolenie budowlane. Dotyczy to również przyłączy budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych czy telekomunikacyjnych.

Dla konstrukcji niewymagających pozwolenia na budowę tyczenie jest czynnością techniczną. Wykonywane przez naszych geodetów wyznaczenie obiektu w terenie znacznie przyspiesza jego wykonanie i gwarantuje zgodność z projektem budowlanym.

Jeśli nie jesteśmy pewni granic działki, przeprowadźmy ich wznowienie. Jeśli budynek powstanie w nieregulaminowych odległościach, będziemy zmuszeni do ustępstw lub przebudowy. Warto już podczas tyczenia sprawdzić dokładnie granice, o ile nie jesteśmy ich w zupełności pewni.

Komentowanie niemożliwe.

error:
<