Mapy geodezyjne do celów projektowych

Do czego potrzebna jest mapa?

Aktualna mapa do celów projektowych jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia inwestycji. Stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ale przede wszystkim jest podstawą do opracowania planu zagospodarowania działki przez architekta. Mapę do celów projektowych wykorzystuje się także do uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ZUDP. Dobrze wykonana mapa to również znaczne ułatwienie pracy w przyszłości. Konieczna do użytkowania inwentaryzacja budynku przebiega znacznie łatwiej i sprawniej z dobrym opracowaniem projektowym.

Co zawiera?

Mapa do celów projektowych w swojej treści zawiera obszar inwestycji z 30 - metrowym buforem, opracowany pod kątem sytuacyjno – wysokościowym. Powstaje w wyniku opracowania pomiaru geodezyjnego i materiałów otrzymanych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Treścią mapy do celów projektowych są:

  • numery i granice działek,
  • kontury klasoużytków,
  • budynki,
  • elementy zagospodarowania terenu, np. place, ulice, chodniki, wjazdy, mury oporowe, ogrodzenia itp.
  • zieleń, np. drzewa, skwery, żywopłoty, trawniki,
  • elementy uzbrojenia terenu, np. słupy, kierunki linii napowietrznych, zasuwy, studzienki, zawory, przewody, rurociągi, skrzynki kablowe,
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczenia, czyli ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w tym linie zabudowy, osie ulic itp.
  • inne obiekty i szczegóły wskazane przez projektanta, w zależności od celu wykonywanej pracy

 

Komentowanie niemożliwe.

error:
<