Doświadczenie
i profesjonalizm.
Nowoczesne
technologie!

Czym się zajmujemy

Nasza oferta

 • Kartowanie mapy zasadniczej
  Młody zespół bardzo dobrze obsługuje najnowsze oprogramowanie, a znajomość aktualnych przepisów pozwala sprawnie tworzyć kolejne obiekty nowej mapy zasadniczej. Skorzystanie z naszej oferty pozwoli Państwu...
 • Ustalanie granic
  Procedura ustalenia granic nieruchomości odbywa się, kiedy nie istnieją dokumenty pozwalające na wznowienie znaków granicznych albo kiedy zawarte w nich dane są niewiarygodne. Ustalenie granic...
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  Co to są pomiary sytuacyjno – wysokościowe? Pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowią podstawową pracę geodezyjną. Ich celem jest skartowanie na mapie położenia różnych obiektów sytuacyjnych oraz ukształtowania...
 • Mapy do celów projektowych
  Do czego potrzebna jest mapa? Aktualna mapa do celów projektowych jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia inwestycji. Stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu...
 • Mapy z inwentaryzacji powykonawczej
  Po co nam inwentaryzacje? „Wszystkie obiekty budowlane, wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dotyczy to również przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i...
 • Tyczenia obiektów budowlanych
  Kiedy wykonuje się tyczenie? Tyczenie obiektu budowlanego jest czynnością rozpoczynającą budowę. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Dotyczy to...

error: